Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.okucia.com.pl.

Administratorem danych osobowych jest Wytwórnia Okuć Meblowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Brodnicy, ul. Podgórna 90, 87-300 Brodnica. Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem 056 697 07 07, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: wom@okucia.com.

W trosce o bezpieczeństwo powierzanych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej ,,RODO”), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika w formie elektronicznej oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 6 RODO, lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Każdorazowo informujemy, o tym jakie uprawnienia posiada osoba, której dane dotyczą („Użytkownik”), w przypadku zbierania i przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim wymaga tego od nas art. 13 RODO.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

–        poprzez dobrowolne podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym,

–        poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu realizacji procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub procesu rekrutacji. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane, a udostępnione tylko w takim zakresie, w jakim poinformujemy we właściwej klauzuli informacyjnej. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, do którego zostały zebrane.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Witryna nie dotyczy podmiotów w wieku poniżej 18 lat, a Administrator świadomie nie gromadzi danych osobowych osób poniżej 18 roku życia.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – kontakt.